اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ۱۰۰ روز دولت سیزدهم

اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ۱۰۰ روز دولت سیزدهم

به گزارش شاپ رشد ۶۰۰ درصدی صدور مجوز تأسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، تدوین و بازبینی ۴۵ عنوان استاندارد مهارتی و پیگیری مراحل استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان از اهم اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سه ماهه فعالیت دولت سیزدهم بوده است.به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، مهم ترین اقدامات تحولی و طرح های جدید سه ماه گذشته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در گزارشی تشریح شد.

بنا بر این گزارش، حذف امضاهای طلایی و انحصاری در صدور مجوزهای تاسیس آموزشگاه های فنی وحرفه ای و کاهش زمان صدور از متوسط ۸ ماه به سه روز، کاهش زمان آزمون و صدورگواهینامه، حداکثر در ظرف مدت ۷ روز و ابلاغ طرح صدور حداکثر سه روزه مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی همچون اقدامات جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جهت ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم و افزایش رضایت مندی مخاطبان است.

همچنین، با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ۱۰ مهر تا ۶ آذر سالجاری به منظور تسریع و تسهیل صدور مجوزهای تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در مقایسه با بازه زمانی ۵۶ روزه مشابه سال پیش که ۳۰۴ مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای صادر شده بود، شاهد رشد بیشتر از ۶۰۰ درصدی و عرضه ۱۸۳۹ موافقتنامه اصولی (در حکم مجوز فعالیت آموزشی) به متقاضیان در این بخش هستیم.

بنا بر این گزارش، با عنایت به تجربه موفق صدور سه روزه موافقت اصولی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و در مبادرت به مفاد شورایعالی اداری با مبحث «ساده سازی مراحل شروع کسب و کار» و توجه و عمل به رویکرد نظارت های پسینی به جای کنترل های پیشینی؛ «طرح صدور حداکثر سه روزه مجوز ایجاد مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی»، برای اجرا به کل کشور ابلاغ گردیده است.

تحویل دبیرخانه شورایعالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

تحویل دبیرخانه «شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی» توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور اقدام مهم دیگر است.

به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حکمی از جانب معاون اول رئیس جمهور، غلامحسین حسینی نیا، معاون وزیر و رئیس این سازمان بعنوان «دبیر شورایعالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی» انتخاب شد، این در حالیست که قبل از آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حتی در شورای مذکور عضویت نداشت، این مورد از تحولات امید بخش در حوزه مهارت آموزی و رساندن سازمان به جایگاه واقعی خود است که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم محقق شد.

تدوین طرح های توانمندسازی جمعیت دانشجویی و فارغ التحصیلان بیکار

طرح مهارت آموزی هیبریدی(کهاد) ویژه دانشجویان دانشگاه ها به استعداد یک میلیون نفر در سال و تهیه طرح مهارت آموزی ویژه فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه با تمرکز برحوزه فن آوری اطلاعات به استعداد ۵۰۰ هزار نفر همچون برنامه های اولویت دار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای اجرا در جهت توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور است.

توسعه ارتباطات بین الملل

در راستای توسعه دیپلماسی مهارت؛ انعقاد دو تفاهمنامه بین المللی با موسسه فدرال کارآفرینی و مهارت روسیه و موسسه کارآفرینی هندوستان، دنبال می شود.
توسعه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

بنا براین گزارش، در این بازه زمانی ۴۱ میلیون و ۲۰۶هزار و۷۲۷ نفر-ساعت (معادل صد و هفتاد و پنج هزار و ۸۶۸ نفردوره) آموزش توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد برگزار و ۸۰۷ پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد تمدید و صدور ۶۷۳ نخستین مجوز فعالیت برای تأسیس آموزشگاه آزاد انجام شده است. همینطور برای ۲۹۸۹ نفر از متقاضیان آموزشگاه های آزاد برای اولین بار ابلاغ مربی گری صادر و ۱۸۹۶ ابلاغ قبلی این گروه از مربیان تمدید گردید. تعداد مربیان فعال در آموزشگاه های آزاد، ۱۷ هزار و ۶۳۱ نفر است.

بنا بر این گزارش در مورد عرضه آموزش توسط مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی، صنایع و صنوف – ضمن کار در این مراکز از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۴ نفر- ساعت (معادل ۱۶ هزار و ۴۵۹ نفر) آموزش دیده اند و تا ۱۵ آبان سالجاری ۲۱۳ مرکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی جدید هم به راه افتاده است.

در این مدت، ۵۰ مورد تفاهمنامه آموزشی هم منعقد و در جهت ارتقای توانمندی آموزشی کارکنان ۲ هزار نفر- ساعت رویدادهای مجازی (ویدیو کنفرانس و وبینار) برگزار شده است.

این گزارش می افزاید: علاوه بر به روز رسانی سه سامانه اختصاصی و اصلاح شبکه برای جداسازی اینترنت از شبکه داخلی (۱۵۰) مورد، سامانه CRM هم برای مخاطبان درون سازمانی افتتاح شد و در ۵ مورد تست نفوذ با عنایت به تغییرات سامانه ها به صورت دوره ای کنترل شد.

این سازمان در بخش خدمات مشاوره ای ۷۰ هزار و ۸۱۷ نفر مشاوره به عموم جامعه و۷۴ هزار و ۴۵۳ نفر مشاوره اختصاصی و ۵ هزار و ۶۵۵ نفر مشاوره الکترونیک را عرضه کرده و پایش ۲۳ هزار و ۲۷۴ نفر از مشاوره شوندگان را انجام داده است.

بنا براین گزارش، ۲ هزار و ۹۱۹ نفر- ساعت آموزش در جهت توانمندسازی مهارتی معتادین بهبود یافته و خانواده های صدمه دیده از اعتیاد، ۴۴۳ نفر- ساعت آموزش مهارتی ویژه افراد دارای معلولیت، ۵۴۳ هزار و ۷۴ نفر – ساعت آموزش توانمندسازی ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی و بازآفرینی شهری صورت گرفته است.

با آمار رو به افزایش، ۲۷۹۳ نفر- دوره؛ دوره های آموزشی توسعه کارآفرینی/ کسب وکار، ۵۰ رویداد کارآفرینی و استارتاپی و همکاری در برگزاری ۱۸۰ نفر- دوره های کارآفرینانه برای نوجوانان و همکاری، برنامه ریزی و نظارت بر ۳ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۲۶۷ نفر-ساعت دوره های آموزش مشاغل خانگی صورت گرفته است.

تشکیل۲۴ شورای راهبری مهارت آموزی و مشاوره شغلی زندانیان، توسعه ۴ هزار و ۳۲۶ کارگاه های پذیرنده مهارت آموزی کارکنان وظیفه (محیط واقعی کار نیروهای مسلح)، شناسایی و پشتیبانی از ۷۱۰ استعداد برتر مهارتی و کارآفرینی در روستاها، شناسایی و به کارگیری ۱۳۹ نفر از مربیان افتخاری در روستاها از دیگر اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بوده است.

در سه ماهه اول فعالیت دولت سیزدهم، ۱۴۰۴ تعداد پاسخ به تقاضاهای آموزشی در سامانه تقاضاسنجی پورتال این سازمان ثبت شده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی و توسعه عدالت آموزشی ۳میلیون و ۹۰۶ هزار و ۲۲۲ نفر- ساعت - آموزش فنی وحرفه ای به جامعه روستایی، ۲۹۹ هزار و ۱۳۳ نفر-ساعت به جامعه عشایری و ۱۳۵ هزار۷۳۷ نفر-ساعت آموزش به دانش آموزان عرضه کرده است.

در راستای توسعه مهارت آموزی دانشجویان در داخل دانشگاه ها، ۵۲ هزار و ۴۳۸ نفر-ساعت آموزش عرضه شده و طرح کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای ۴۰۱ نفر دانشجو اجرا شده است و همینطور ۵ مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه ها (TMC) هم بوجود آمده است.

این سازمان اعلام نمود: ۲۶ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۵۰۱ نفر-ساعت مهارت آموزی در مراکز ثابت و شعب شهری به گروههای هدف عرضه شده است.
برنامه های کوتاه مدت در حوزه آموزش

رهگیری اشتغال مهارت آموختگان در طرح آموزش در محیط واقعی کار، تهیه و تدوین نظامنامه توسعه آموزشهای مشارکتی فنی و حرفه ای در مراکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی با تمرکز بر تسهیل و تسریع در صدور یک ساله مراکز کارآموزی جوارکارگاهی و بین کارگاهی و تاکید بر ارتقای کیفی مراکز و شرط عملکرد آموزشی ۳۰ نفر- ساعت برای تمدید و صدور مجوز ۵ ساله، تحلیل کارشناسی روند اجرای تفاهم نامه های آموزشی جهت بررسی اثرگذاری تفاهم نامه ها و لزوم انعقاد تهیه پیش نویس آئین نامه حمایت مالیاتی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی جهت سرمایه گذاری مهارت آموزی، توسعه تعامل با اتاق اصناف ایران جهت دستیابی به مدل آموزش های مهارتی متناسب با ظرفیت های دو طرف، بررسی و بازبینی بخش های مختلف دستورالعمل اجرائی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، اجرای دوره های آموزشی تهویه و تبرید برای مربیان با مشارکت UNDP، مهارت آموزی به پناهندگان، مهارت آموزی دوگانه با همکاری موسسه KH و اتاق بازرگانی از برنامه های سازمان در حوزه آموزش است.

عملکرد معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

فراهم کردن تمهیدات لازم برای سنجش مهارت ۳۲۲ هزار و ۱۷۳ نفر طی سه ماه بنا بر این گزارش طی سه ماهه اول فعالیت دولت سیزدهم، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تمهیدات لازم را برای سنجش مهارت از ۳۲۲ هزار و ۱۷۳ نفر نفر که ۱۴۵هزار و ۲۸۵ نفر زن و ۱۷۶هزار و ۸۸۸ نفر مرد فراهم نموده و آزمون های یاد شده را برای گروههای هدف شامل: مهارت آموختگان (هماهنگ)، صنعت ساختمان، قالی بافان و صنایع دستی کُددار(تفاهمنامه)، اصناف، کارکنان وظیفه نیروی مسلح (ادواری)، نیروی کار (ادواری)، داوطلبان آزاد (ادواری) برگزار کرده است.
برنامه های سنجش مهارت در کوتاه مدت

از برنامه های کوتاه مدت این سازمان میتوان به ایجاد و توسعه مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در جهت اجرای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی به منظور اطمینان بخشی از تعیین مهارت نیروی کار مورد نیاز صنایع، مشاغل و بازار کسب و کار در ۵ استان کشور (آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس، مازندران، خراسان رضوی)، برنامه ریزی برای تدوین و طراحی پروژه های آزمون عملی به تعداد ۴۵۰ پروژه، بهینه سازی فرآیند زمان سنجش مهارت تا صدور گواهینامه، تهیه استاندارد و محتوای آموزشی برای تربیت آزمونگران اشاره نمود.
اقدامات حوزه پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی

بنا براین گزارش، دفترپژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سه ماهه اول فعالیت دولت سیزدهم، طرح تحقیقاتی مشترک با موسسه VET-toolbox اتحادیه اروپا با حمایت مالی کامل اتحادیه اروپا در مورد بازآرایی ساختار نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای را انجام داده است و برای اولین بار در دولت سیزدهم، وبینار استقرار حکمرانی مهارت با برنامه ریزی هوشمند مبتنی بر داده های آماری به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی را برگزار کرده است.

این گزارش می افزاید: ۳ شماره فصلنامه دستاوردهای پژوهشی در حوزه مهارت آموزی هم منتشر و گزارش ماهانه آمار عملکرد آموزشی دولتی و غیر دولتی و ارسال به مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع از راه اطلاع رسانی در سایت سازمان انجام شده است.

۴۵ عنوان استاندارد مهارت با همکاری ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استانها و برپایه درخواست بازار کار، تدوین و بازبینی شده است.

تدوین سند حرفه الف: به منظور تدوین اسناد حرفه، تعداد ۲۰ کد حرفه با همکاری بازار کار، تدوین سند حرفه ب: به منظور تجزیه و تحلیل ۴ کد حرفه در ارتباط با حوزه کشاورزی پیرو تفاهمنامه سه جانبه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تدوین سند حرفه ج: تجزیه و تحلیل ۴ کد حرفه در ارتباط با حوزه صنعت گاز با مشارکت شرکت ملی گاز ایران از دیگر اقدامات سازمان در سه ماهه اول فعالیت دولت سیزدهم در حوزه تدوین اسناد حرفه است.

برنامه های کوتاه مدت دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی

از برنامه های اجرایی کوتاه مدت سازمان در حوزه پژوهش میتوان به برگزاری جشنواره ترویج فرهنگ پژوهش در حوزه مهارت آموزی در هفته پژوهش، پشتیبانی از توسعه پژوهش های تقاضا محور و تحول آفرین در امر مهارت آموزی، تدوین ۳۰۰ عنوان استاندارد شایستگی و ارزشیابی با مشارکت بازارکار و تدوین شناسنامه شاخصهای تخصصی و نماگرهای آماری سازمان با همکاری مرکز اطلاعات و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره نمود.

عملکرد حوزه مسابقات ملی و بین المللی مهارت

برگزاری نوزدهمین مسابقات ملی مهارت در ۳۳ رشته برای اولین بار به صورت غیر متمرکز در ۱۳ استان، برگزاری نوزدهمین مسابقات ملی مهارت در ۳۳رشته با حضور ۵۷۵ رقابت کننده از سراسر کشور که ۴۶۳ رقابت کننده در چارچوب تیم های مهارت استانی به همراه ۱۱۲ نفر در چارچوب ۵ تیم مستقل مهارتی از وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، مدارس سما، دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه فرهنگیان از اقدامات این سازمان است که برای نخستین بار به صورت غیر متمرکز در ۱۳ استان کشور با مشارکت موثر دستگاههای دولتی و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی از در طول ماه های مهر، آبان و آذر درحال برگزاری است. برگزیدگان نهایی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت برابر تصمیمات ستاد اجرایی مسابقات ملی مهارت به مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۲ شانگهای که در کشور چین برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

توسعه سامانه های الکترونیکی مسابقات ملی مهارت، استانداردسازی و تضمین کیفیت فرآیندها و رویدادهای مسابقات مهارت، بررسی و پیشنهاد تعرفه ردیف درآمدی جدید در چارچوب تعرفه ثبت نام در مسابقات مهارت و صدور مجوز برگزاری مسابقات آزاد مهارت و راه اندازی دبیرخانه و ستاد ملی اجرایی مسابقات از برنامه های دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت است.

منبع:

1400/09/16
12:40:23
5.0 / 5
1051
تگهای خبر: آزمون , آموزش , ارز , استاندارد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
شاپ SHAAP