تفاوت های حسابداری فروشگاهی و حسابداری شرکتی

تفاوت های حسابداری فروشگاهی و حسابداری شرکتی

به گزارش شاپ، حسابداری فروشگاهی و حسابداری شرکتی دو شاخه از حسابداری هستند که تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این تفاوت ها در نوع فعالیت، پیچیدگی، دامنه، و اهداف هر دو شاخه قابل مشاهده می باشد.به گزارش شاپ به نقل از مهر، حسابداری فروشگاهی و حسابداری شرکتی دو شاخه از حسابداری هستند که تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این تفاوت ها در نوع فعالیت، پیچیدگی، دامنه، و اهداف هر دو شاخه قابل مشاهده می باشد. حسابداری شرکتی چیست؟
حسابداری شرکتی، شاخه ای از حسابداری است که به ثبت و پردازش اطلاعات مالی در ارتباط با فعالیتهای یک شرکت در زمینه های مختلف، مانند تولید، توزیع، و خدمات می پردازد. هدف حسابداری شرکتی، عرضه اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری های مدیریتی در شرکت است.
حسابداری شرکتی شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها است، از جمله:
ثبت معاملات مالی
طبقه بندی معاملات مالی
تهیه صورت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
ارائه گزارش های مالی به مدیران و سهامداران
حسابداری شرکتی نقش مهمی در موفقیت یک شرکت ایفا می کند. اطلاعات مالی دقیق و بموقع، به مدیران کمک می نماید تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد فعالیتهای شرکت بگیرند.
انواع حسابداری شرکتی
حسابداری شرکتی را میتوان به دو نوع کلی تقسیم کرد:
حسابداری مالی: این نوع حسابداری، به ثبت و پردازش اطلاعات مالی در ارتباط با عملکرد گذشته شرکت می پردازد. هدف حسابداری مالی، عرضه اطلاعات مالی به مدیران، سهامداران، و سایر افراد ذینفع است.
حسابداری مدیریتی: این نوع حسابداری، به ثبت و پردازش اطلاعات مالی در ارتباط با فعالیتهای جاری شرکت می پردازد. هدف حسابداری مدیریتی، عرضه اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری های مدیریتی در شرکت است.
وظایف حسابدار شرکتی
وظایف حسابدار شرکتی عبارتند از:
ثبت معاملات مالی
طبقه بندی معاملات مالی
تهیه صورت های مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
ارائه گزارش های مالی به مدیران و سهامداران
مشاوره مالی به مدیران
نظارت بر عملکرد مالی شرکت ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در حسابداری شرکتی
حسابداران شرکتی از ابزارها و نرم افزارهای مختلفی برای انجام وظایف خود استفاده می نمایند. این ابزارها و نرم افزارها عبارتند از:
نرم افزار حسابداری
نرم افزار تحلیل و بررسی مالی
نرم افزار گزارش گیری مالی
تحصیلات مورد نیاز برای حسابداری شرکتی
برای تبدیل شدن به یک حسابدار شرکتی، باید مدرک کارشناسی حسابداری یا رشته های مرتبط را دریافت کنید. همچنین، کسب تجربه کاری در زمینه حسابداری شرکتی، برای موفقیت در این حرفه ضروری می باشد.
آینده شغلی حسابداری شرکتی
صنعت حسابداری شرکتی، یکی از پررونق ترین صنایع در جهان است. انتظار می رود که تقاضا برای حسابداران شرکتی در سالهای آینده هم افزایش یابد. حسابداری فروشگاهی
حسابداری فروشگاهی، شاخه ای از حسابداری است که به ثبت و پردازش اطلاعات مالی در ارتباط با فعالیتهای خرید و فروش کالا و خدمات در فروشگاه ها می پردازد. هدف حسابداری فروشگاهی، عرضه اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری های مدیریتی در فروشگاه است. حسابداری فروشگاهی شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها است، از جمله:
ثبت معاملات خرید
ثبت معاملات فروش
ثبت موجودی کالا
ثبت هزینه های فروشگاه
تهیه گزارش های مالی
حسابداری فروشگاهی نقش مهمی در موفقیت یک فروشگاه ایفا می کند. اطلاعات مالی دقیق و بموقع، به مدیران فروشگاه کمک می نماید تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد فعالیتهای فروشگاه بگیرند. انواع حسابداری فروشگاهی

حسابداری فروشگاهی را میتوان به دو نوع کلی تقسیم کرد:
حسابداری سنتی: این نوع حسابداری، به صورت دستی صورت می گیرد.
حسابداری مدرن: این نوع حسابداری، با استفاده از نرم افزارهای حسابداری صورت می گیرد. وظایف حسابدار فروشگاهی
وظایف حسابدار فروشگاهی عبارتند از:
ثبت معاملات خرید و فروش
ثبت موجودی کالا
ثبت هزینه های فروشگاه
تهیه گزارش های مالی
مشاوره مالی به مدیران فروشگاه ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در حسابداری فروشگاهی
حسابداران فروشگاهی از ابزارها و نرم افزارهای مختلفی برای انجام وظایف خود استفاده می نمایند. این ابزارها و نرم افزارها عبارتند از:
دفترچه حسابداری
نرم افزار حسابداری فروشگاهی
نرم افزار تحلیل و بررسی مالی
نرم افزار گزارش گیری مالی
تحصیلات مورد نیاز برای حسابداری فروشگاهی
برای تبدیل شدن به یک حسابدار فروشگاهی، نیازی به مدرک دانشگاهی نیست. با این وجود، کسب مدرک کاردانی یا کارشناسی حسابداری، می تواند به شما کمک نماید تا در این حرفه موفق شوید. همچنین، کسب تجربه کاری در زمینه حسابداری فروشگاهی، برای موفقیت در این حرفه ضروری می باشد.
آینده شغلی حسابداری فروشگاهی

صنعت خرده فروشی، یکی از پررونق ترین صنایع در جهان است. انتظار می رود که تقاضا برای حسابداران فروشگاهی در سالهای آینده هم افزایش یابد.
اهمیت حسابداری فروشگاهی
حسابداری فروشگاهی برای فروشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. این نوع حسابداری به فروشگاه ها کمک می نماید تا:
سودآوری خویش را بالا برند
هزینه های خویش را کاهش دهند
موجودی کالای خویش را به صورت مؤثر مدیریت کنند
تصمیمات مالی آگاهانه ای بگیرند
حسابداری فروشگاهی نقش مهمی در موفقیت یک فروشگاه ایفا می کند. تفاوت های حسابداری شرکتی و فروشگاهی
نوع فعالیت
حسابداری فروشگاهی به ثبت و پردازش اطلاعات مالی در ارتباط با فعالیتهای خرید و فروش کالا و خدمات در فروشگاه ها می پردازد. در حالیکه حسابداری شرکتی به ثبت و پردازش اطلاعات مالی در ارتباط با فعالیتهای یک شرکت در زمینه های مختلف، مانند تولید، توزیع، و خدمات می پردازد.
پیچیدگی
حسابداری فروشگاهی به علت فعالیتهای محدودتر، پیچیدگی کمتری نسبت به حسابداری شرکتی دارد. در حسابداری فروشگاهی، فقط اطلاعات در ارتباط با خرید، فروش، و موجودی کالا ثبت می شود. در حالیکه در حسابداری شرکتی، علاوه بر این اطلاعات، اطلاعات در ارتباط با سایر فعالیتهای شرکت هم ثبت می شود.
دامنه
دامنه حسابداری فروشگاهی محدودتر از حسابداری شرکتی است. در حسابداری فروشگاهی، فقط اطلاعات در ارتباط با یک فروشگاه ثبت می شود. در حالیکه در حسابداری شرکتی، اطلاعات در ارتباط با تمام شرکت ها ثبت می شود.
اهداف
هدف حسابداری فروشگاهی، عرضه اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری های مدیریتی در فروشگاه است. در حالیکه هدف حسابداری شرکتی، عرضه اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری های مدیریتی در شرکت است.
سایر تفاوت ها
علاوه بر تفاوت های ذکر شده، تفاوت های دیگری هم بین حسابداری فروشگاهی و حسابداری شرکتی وجود دارد. این تفاوت ها عبارتند از:
ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده: ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در حسابداری فروشگاهی ساده تر از ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در حسابداری شرکتی است.
تخصص مورد نیاز: تخصص مورد نیاز برای انجام حسابداری فروشگاهی کمتر از تخصص مورد نیاز برای انجام حسابداری شرکتی است.
هزینه: هزینه انجام حسابداری فروشگاهی کمتر از هزینه انجام حسابداری شرکتی است.
در مجموع، حسابداری فروشگاهی و حسابداری شرکتی دو شاخه از حسابداری هستند که تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این تفاوت ها در نوع فعالیت، پیچیدگی، دامنه، اهداف، ابزارها و نرم افزارهای مورد استفاده، تخصص مورد نیاز، و هزینه قابل مشاهده می باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.


منبع:

1402/08/24
15:29:40
5.0 / 5
238
تگهای خبر: برند , تولید , خدمات , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
شاپ SHAAP