مطالب شاپ

مدیر عامل اتحادیه تعاونی سواری كرایه اعلام كرد

جزئیات نوسازی سواری های كرایه بین شهری با سمند بعلاوه تسهیلات

جزئیات نوسازی سواری های كرایه بین شهری با سمند بعلاوه تسهیلات
خضریان خبر داد

تقاضای تفحص از سازمان بنادر به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد

تقاضای تفحص از سازمان بنادر به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد

تمامی سرویسهای آپ به كارایی موثر بازگشت

تمامی سرویسهای آپ به كارایی موثر بازگشت

ساخت ۱۰۰ هزار مسكن ملی برای محرومان

ساخت ۱۰۰ هزار مسكن ملی برای محرومان

چرا اعلام قیمت مسكن در سایت ها و نرم افزارها ممنوع شده است؟

چرا اعلام قیمت مسكن در سایت ها و نرم افزارها ممنوع شده است؟
در گزارش شاپ اعلام شد:

افزایش مجدد قیمت مرغ

افزایش مجدد قیمت مرغ
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار 4 بهمن 1399 به 22 هزار و 580 تومان رسید

قیمت دلار 4 بهمن 1399 به 22 هزار و 580 تومان رسید

6 باور غلط درباره راه اندازی استارتاپ

6 باور غلط درباره راه اندازی استارتاپ

خریداران مسكن غیب شده اند

خریداران مسكن غیب شده اند
رییس بنیاد مسكن خبر داد

تكمیل ۸ هزار واحد مسكن روستایی ظرف سه ماه آتی

تكمیل ۸ هزار واحد مسكن روستایی ظرف سه ماه آتی
لینک دوستان شاپ
شاپ SHAAP