مطالب شاپ

مقام ارشد كارگری در گفت وگو با شاپ:

برای دستمزد كارگران هوشیارانه تصمیم بگیریم!

برای دستمزد كارگران هوشیارانه تصمیم بگیریم!

پروتكل ها برای سفرهای خوزستان جواب داد

پروتكل ها برای سفرهای خوزستان جواب داد
سخنگوی سازمان هواپیمایی كشوری پاسخ داد

بوئینگ ۷۳۷ ارمنستان كجاست؟

بوئینگ ۷۳۷ ارمنستان كجاست؟

افتتاح موسسه خیریه آبرسانی الف ب توسط شودر

افتتاح موسسه خیریه آبرسانی الف ب توسط شودر

نمایندگی رسمی اشنایدر در تهران

نمایندگی رسمی اشنایدر در تهران
رئیس اتحادیه بار فروشان:

قیمت موز بزودی كاسته می شود

قیمت موز بزودی كاسته می شود

آشنایی با انواع سرسیم

آشنایی با انواع سرسیم
معاون وزیر صمت:

واردات كالاهای اساسی در اولویت است

واردات كالاهای اساسی در اولویت است
در صرافی های بانكی؛

قیمت دلار ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان رسید

قیمت دلار ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان رسید
رییس سازمان هواپیمایی كشوری اعلام كرد

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران

احتمال لغو برخی پروازها و استرداد پرداختی مسافران
شاپ SHAAP